Bakom den här sajten står Söderåsen-samarbetet, som drivs av de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp samt Söderåsens nationalpark. Vi vill visa på hela den fantastiska bredd Söderåsen har, och etablera området som en hållbar naturdestination i världsklass.

Söderåsen är en 150 miljoner år gammal ås i nordvästra Skåne. Här finns Skånes högsta punkt och riktig vildmark med urgammal skog, höga branter och hemlighetsfulla vatten.

På sajten finns inspiration och länkar till Söderåsens aktiviteter, boenden och matställen, och vi beskriver även de olika ingångarna till vildmarken.

Söderåsen har massor att erbjuda – ge dig ut och upptäck!

Söderås kommunerna har under många år samverkat inom både turism och näringsliv, utvecklat och etablerat ett gott Söderåsen samarbete. Dags för nästa steg i processen, utvecklingen av en hållbar naturdestination tillsammans med näringen som ska lyfta Söderåsen.

LEADER-projektet Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv tillsammans med Söderåsens nationalpark. Projektet sträcker sig från januari 2022 till december 2023 med syfte att utveckla Söderåsen som destination.

I Söderåsen 2.0 etablerar vi nu fler portar in till Söderåsen, samt engagerar näringen för utveckling av upplevelser. Vi jobbar vidare med nyckeldelar såsom utbildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. Vidareutvecklar den gemensamma marknadsplattformen som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. Givetvis är samverkan ett fortsatt fokusområde, och ett långsiktigt systematiskt och hållbart destinationsarbete.

Projektet drivs enligt LEADER-metoden där lokala behov tillgodoses. Det är ett samarbete mellan kommuner, företag, föreningar och nationalparken. LEADER-projektet finansieras delvis genom bidrag, och bygger på engagemang från aktörer inom besöksnäringen.

Läs mer om LEADER

2018-2021 genomfördes LEADER-projektet Destination Söderåsen. Under projektet togs det fram en vision och ett gemensamt varumärke. Analyser gjordes och testades av med målet att utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination med större och bättre möjligheter för den lokala besöksnäringen.

En projektansökan lämnades till LEADERkontoret med namnet projekt Destination Söderåsen 1 oktober 2018 tom 31 mars med förlängning till ( 30 september) 2021. Bakom projektet står förutom de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp också Söderåsens Nationalpark som parallellt håller på med en egen certifieringsprocess inom hållbar turism destination genom EUROPARC.

Projektidén är en gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och ideella föreningar inom besöksnäringen och syftet med projektet är att skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter via kompetensutveckling och gemensam marknadsföring.

Här finns länk till Kampanjhistorik Söderåsen, vårt arkiv med kampanjmaterial.

Några samarbetspartners  Akademi Båstad, Familjen Helsingborg, Mickael Tannus fotograf, Petra Webbyrå.

Referensnätverket består av en liten grupp utvalda företagare, föreningar som man kan testa idéer, förslag med och som kommer med värdefull  input till förbättringar t ex  Åstorp turistförening, Skåne Nordväst passagen.

Introduktion till LEADER-projekt Destination Söderåsen och hur alla kan vara med på hemsidan: https://screencast-o-matic.com/watch/cYXbiyL13g 

Vi jobbar också i nära samarbete med Visit Skåne och Visit Sweden