Naturreservat

I Skåne finns cirka 280 statliga naturreservat och cirka 50 kommunala. På Söderåsen finns det fjorton (14) naturreservat och ett (1) natura 2000-område som ingår i förvaltningsområdet kring Söderåsens nationalpark och som förvaltas av Länsstyrelsen eller av markägaren i samråd med Länsstyrelsen.  Skånes naturreservat.

I skyddade områden är allemansrätten begränsad. Aktiviteter som man får göra eller inte får göra i skyddade områden är reglerade i respektive naturreservats föreskrifter. På Länsstyrelsen Skånes hemsida kan man läsa följande  Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.  Läs mer här.

De reservat som finns på Söderåsen är följande (med länkar till en beskrivning och föreskrifter för varje naturreservat):

Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd

Hallabäckens dalgång

Klöva hallar

Herrevadskloster

Jällabjär

Nackarps naturreservat

Lia-ängen

Åvarps naturreservat

Hjorthagen – Wrams Gunnarstorp

Linneröds naturreservat

Klingstorpabäckens naturreservat

Anderstorps eneskog

Dynget

Åvarps fälad

Natura-2000-område Bonnarps hed

Svenstorp-Bolshus fälad naturreservat (kommunalt)

Prästamarken naturreservat (kommunalt)

Kalvahagen naturreservat (kommunalt)