Nationalparker

är Sveriges naturpärlor och de har den starkaste formen av naturskydd. I Sverige finns idag 30 nationalparker som representerar olika typer av landskap och natur med höga natur och kulturvärden, därför är det viktigt att vårda dem. I Skåne finns tre nationalparker: Dalby Söderskog, Stenshuvud och Söderåsen.

I nationalparker är allemansrätten oftast begränsad. Varje nationalpark har sina egna undantag från allemansrätten. I Söderåsens nationalparks skötselplan finns särskilda föreskrifter som går att läsa här.

En sammanfattning finns också i nationalparkens folder.