Svalövs kommun

Kommunen är 390 kvadratkilometer stor och har 14 500 invånare. Landskapsbilden varierar mellan jordbruksmark, industrimark, skog och kuperad terräng.

I kommunen finns sex större tätorter; Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp. Dessa tätorter har en egen tätortsida som du finner nedan.

 

Länk till Trellotavla

Karta över Svalövs kommun och tätorter

Billeberga

Läs mer

Kågeröd

Läs mer

Röstånga

Läs mer

Svalöv

Läs mer

Teckomatorp

Läs mer

Tågarp

Läs mer

Utanför tätort

Läs mer

Utveckling

Läs mer