Hembygd

Åstorps Hembygdsförening

Perslunds hembygdsgård Hembygdsgården, även kallad Lindesgården efter de sista ägarna, utgör ett av bygdens främsta exempel på en gammal kringbyggd korsvirkesgård med anor från 1700-talet, men gården är säkerligen mycket äldre än så. Gården låg ursprungligen vid Björnekulla kyrka. I samband med enskiftet 1809 flyttades den, liksom många andra, till en ny plats. Sten för sten och bjälke för bjälke plockades byggnaderna ner och återuppfördes på nuvarande plats. Större delen av gården är ett innehållsrikt museum. Åstorps Hembygdsförening äger, förvaltar och sköter gården.

Hembygdsgården är öppen för spontana besök måndagar kl. 13-16 men större sällskap ber vi boka tid för visning, tel. 042-514 66.

Läs mer här https://www.hembygd.se/astorp/hembygdsgarden

Östra Ljungby och Källna Socknars Hembygdsförening

Tingsgården ligger i Stidsvig, i Klippans kommun och är en gammal dansk tingsgård, med anor från 1500-talet. Gården ägs av Östra Ljungby – Källna socknars Hembygdsförening. På Tingsgården finns ett hembygdsmuseum, som visar hur människor bodde och arbetade i det gamla bondesamhället.

Tingsgården kan också hyras för olika sammankomster bokas här på tel: 073-815 48 32 e-post: gunillas49@outlook.com

Läs mer här https://www.hembygd.se/ostra-ljungby-kallna/about

Stenestadsortens Hembygdsförening

Byn är belägen på vackra Söderåsen och här finns hembygdsgården som också är ett museum. Boningshuset har en inredning från sent 1800-tal. På ovanvåningen finns bland annat en skolsal från samma tid. I hantverkslängan finns miljöer som visar på sådant som tidigare har funnits i byn.

Visning av hembygdsgården kan bokas på tel: 070 561 84 16 e-post: davidson@klovamolla.se

Läs mer här https://www.hembygd.se/stenestadsorten

Rönneådalen Skånes Nordvästpassage

Den ideella föreningen Rönneådalen Skånes Nordvästpassage kan man läsa mer om kultur och natur. Se mer här https://skanes-nordvastpassage.se/foreningen/

Fornminnen

Varggropen i Stidsvig lämningar från hur man fångade varg förr i tiden, i närheten finns också ett gravfält från järnåldern, hembygdsföreningen har särskilt utmarkerat för att det ska vara lätt för besökare att ta sig dit. Mer information kontakta hembygdsföreningen roger.ragnarsson@hotmail.com

Gravfältet i Perslund är lämningar från järnåldern, vilket betyder att det fanns ett samhälle redan för 2000 år sedan vid åsens fot. Gravfältet upptäcktes i slutet av 1800-talet. Det var när bönderna drev sina grisar den s.k. Svinavägen (Skogsgatan) till eklunden för att låta dem äta ekollon. Vid grisarnas bökande frilades gravsättningarna.

Läs mer här https://www.hembygd.se/astorp/gravfaltet-i-perslund