På Söderåsen finns det flera platser där det går att fiska. Fiskevattnen består av sjöar, dammar och åar, med vild eller inplanterad fisk av olika art. Flertalet kräver fiskekort och det finns restriktioner. Var därför noga med att läsa informationen för varje fiskevatten.

BÄLJANE Å

I ån, som rinner i den norra delen av samhället Klippan, kan man fiska efter abborre, brax, gädda, mört, lax och öring. Tillåtna fiskemetoder är spinn-, flug- och metfiske samt pimpelfiske om vintern. Det är inte tillåtet med egen båt. Säsongen varar från den 1/4-30/9.
Information: Klippans sport och fiskevårdsförening (0708-35 64 98 Jörgen). Dagskort.
Kortsäljare: Time, Preem och Retro Sportfiske i Klippan, eller köp online här.

TOMMARPS ENE

Tommarps Ene, öster om Åstorp är en oas för en laxfiskare. Ett lite exklusivare laxvatten som ofta hyser storvuxen fisk. Även om man inte är intresserad av fiske är Tommarp värt ett besök på grund av den oerhört vackra naturen. Begränsat antal fiskekort per dag. Fiskekortet köps på Matöppet i Kvidinge.

RÖNNE Å

I ån, strax söder om Klippan, kan man fiska efter abborre, brax, gädda, mört, lax och öring. Tillåtna fiskemetoder är spinn-, flug- och metfiske samt pimpelfiske om vintern. Det är inte tillåtet med egen båt. Säsongen varar från den 1/4-30/9.
Information: Klippans Sport och Fiskevårdsförening 0708-35 64 98). Dagskort.
Kortsäljare: Time, Preem och Retro Sportfiske i Klippan, eller köp online här.

SORRÖDSSJÖARNA

Fiskesjö strax norr om Ljungbyhed. Mer information kan fås av Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening. Fiskekort kan man köpa på Lantmännen i Ljungbyhed 0435-294 57. Dagskort.

FINNSTORPSDAMMEN

Finnstorp är ett strövområde med gamla anor på Söderåsens södra sida, ligger längs med vägen från Kågeröd till Stenestad. I Fiskedammen i Finnstorp kan du fiska sutare, mört och abborre, och fisket är fritt. Det finns flera iordningställda rastplatser i Finstorp. Vid parkeringsplatsen öster om Fiskedammen finns också grillplats samt ett vindskydd och torrtoalett.

KLÅVERÖDSDAMMEN

I dammen, som ligger i strövområdet Klåveröd på Söderåsen, är fisket fritt obs! ingen inplantering av fisk sker. I Klåverödsdammen är det fritt att meta, ett spö/person. Kräftfiske är förbjudet. Information finns på anslagstavlorna.

TEGELBRUKSDAMMEN

I tegelbruksdammen vid Hyllinge centrum kan man fiska efter abborre, röding, regnbåge och öring. Tillåtna fiskemetoder är flug- och spinnfiske. Säsongen varar från den 1/3-30/12 om det är isfritt.
Information: Åstorps Fiskeförening
Kortsäljare:, City Gross, Hyllinge; Lydinge GK Hyllinge, Fladens sportfiskebutik Väla.                  Swish: 123 059 26 75

ODENSJÖN

I Nackarpsdalen, Söderåsens Nationalpark, Röstånga.
Utrustning: flug- eller spinnfiske. Mete förbjudet. Tillgänglig isfriadelen av året.
Fiskart: regnbåge, gädda, abborre, mört och sutare.
Fiskekort: ICA Nära, Röstånga eller Turistinformationen, Röstånga, tel 0435-913 53. Dagkort kort/spö.  Swish: 123 275 32 59
Läs mer här

 

Visste du att...

Just nu pågår det ett projekt i Skåne som syftar till att göra Rönne å mer tillgänglig för fisketurism.
Läs mer här