Vattenrike i Kågeröd

I norra delarna av Kågeröd genomför Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Svalövs kommun och markägaren Leif Persson en större vattenvårdsåtgärd utmed Vegeås dalgång. Vegeås åfåra som idag går som ett rakt streck genom landskapet kommer att återfå sin slingrande form.

Marken på området sänks så att vatten kan svämma över vid höga flöden och ett antal mindre våtmarker anläggs vilka kommer hålla vatten året om. Utöver att återskapa sällsynta naturmiljöer kommer vattenriket bidra med ekosystemtjänster såsom kolinlagring, näringsupptag och flödesreglering vid kraftiga regn och torka.

Arbetet inleddes i slutet av 2021 och beräknas vara klart hösten 2022.

Vi guidas av Fredrik Lundblad som är entreprenör i projektet.

Vi bjuder på grillad korv och kaffe.

När: 12 maj kl. 18.00-21.00
Plats: Vi samlas vid Vegeå utmed Söderåsvägen. Om du kommer med bil så parkera mittemot kyrkan och gå Söderåsvägen upp till Vegeå.
Anmälan krävs: Anmäl ditt deltagande till Kjell, tel. 070-881 08 41 via SMS senast den 10 maj.
Kontakt: Fredrik 070-540 16 56 och Kjell Wahlström 070-881 08 41
Arrangör: Naturvårdsföreningen i Svalöv

Välkommen!

Evenemangsinformation

Arrangör

Naturvårdsföreningen i Svalöv

Medarrangör

Svalövs kommun

Kontaktperson

Fredrik Lundblad

Telefon

070-540 16 56