Klippans Konsthall 20 ÅR – Mitt Klippan

16 inbjudna konstnärer med kopplingar till Klippans hela kommun deltar med verk.

De medverkande konstnärerna är: Arnold Hagström, Magnus Ragnvid, Lage Löfdahl, Aniela Pasquini Wojdyno, Antonio Pasquini, Lars Pettersson, Per Jadeús, Åsa Alm, Rebecca Sharp, Johan Herder, Catharina Ekelund Hagström, Matta Persson, Jasmine Cederqvist, Oskar Svenblad, Leonard Anton och Bertil Englert.

Elever från Antilopenskolan berättar i bilder om Mitt Klippan.

Utställningen pågår från 15 juni-16 augusti, Klippans konsthall se öppettider här.

Evenemangsinformation

Arrangör

Klippans kommun

Medarrangör

Klippans konstförening