Exkursion till naturreservatet Svenstorp-Bolshusfälad

Välkommen på en guidad tur!

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Svalöv går vi runt och berättar om natur- och kulturvärden i området. Naturen i Svenstorp-Bolhus fälad varierar med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och mindre skogspartier spridda över hela området. I reservatet finns också dammar och rinnande vatten. Den varierade miljön utgör grunden för en rikt växt- och djurliv. Närmare 300 växtarter har rapporterats från reservatet, där bland annat klockgentiana och granspira kan nämnas.

Rundturen passar för alla åldrar och är gratis. Tänk på att ta på bra skor och kläder efter väder.

Välkommen!

Föranmälan krävs: senast tisdag den 17 augusti till Balthazar Mandahl Forsberg, telefon 0418-47 54 20 eller balthazar.forsberg@svalov.se.

Evenemangsinformation

Arrangör

Svalövs kommun

Medarrangör

Naturskyddsföreningen i Svalöv

Kontaktperson

Balthazar Mandahl Forsberg