Denna mindfulnessbaserade lärarledda tysta retreat på 5 dagar lägger tonvikten på den djupa förståelsen och praktiken av universell och sekulär mindfulnessmeditation.
Retreaten inkluderar meditationsinstruktioner, guidade övningar i mindfulness (sittande, liggande, gående och i rörelse), föredrag (dharma talk), stärkande och lugnande mindful yoga, måltider med medveten närvaro (mindful eating) samt stunder av kontemplation och lärande för att fördjupa förståelsen för informell och formell praktik. Läs mer på hemsidan.