Avslut- och avstampsevent!

Leader-projektet Söderåsen 2.0 närmar sig sitt slut och det är dags att knyta ihop säcken. Nu plockar vi med oss det bästa från Leader-projekt Destination Söderåsen och Söderåsen 2.0 på vår fortsatta resa framåt!

Onsdagen den 13 mars är ni varmt välkomna till avslutnings- och avstampsevent för att tillsammans ta del av vad som har hänt under projektets gång. Vi får möjlighet att träffas, det bjuds på utbildning och spännande diskussioner kring framtiden.

Givetvis serveras god mat och gott mingel.

 

Datum: 13 mars
Tid: 15.00 alt 17.00
Plats: MOM-events Ljungbyheds Motorbana, Thulinvägen 25, Ljungbyhed

 

Har du inte redan anmält dig gör du det här!

 

För vem?

Denna träff är för alla som berörs av utveckling av Söderåsen som destination. Det vill säga företagare och förningar som vänder sig till lokalbefolkning och turister i Söderåsens fyra kommuner. För markägare i kommunerna. För politiker och tjänstemän. För samarbetspartner under projektets gång. För näringslivs- och destinationsutvecklare i andra kommuner och regioner för utbyte och ta lärdom av varandra. För företagare och föreningar utanför de fyra Söderåskommunerna för samarbete över gränserna och utbyten av erfaraneheter.

Vi vill bjuda in till en bred träff med många härliga och givande diskussioner, så tveka inte att anmäla dig redan idag!

Dagens två delar

Dagen delas in i två block. Du är varmt välkommen att delta under båda blocken. men har möjlighet att enbart anmäla dig till ett av dem.

Eftermiddagen 15.00-17.00

Vi startar eftermiddagen med en praktisk djupdykning i de verktyg som tagits fram i projektet och fortsätter därefter med framtidstrender och diskussioner kring hur vi kan ta till vara på dem här på Söderåsen.

Läs mer nedan

Kvällen 17.00-20.15

Kvällen blir en härlig blandning av Söderåsens verktyg, projektutvärderingens utfall, paneldebatt, framtidsvisioner och mycket mer.

Se programmet nedan

 

Moderator Monica Frisk

Vi är glada att presentera att moderator för kvällen är Monica Frisk. Monica har en gedigen bakgrund inom besöksnäringen och platsmarknadsföring. Hon har varit verksam som projektledare, marknadsförare och företagscoach inom plats/destinationsutveckling sedan mitten av 90-talet. Har medverkat till utveckling av destinationer och lotsat företag mot nya produkter och tjänster på både nationell och internationell marknad. Hon har dessutom genomfört utvärderingen av Söderåsprojekten och har sina rötter i en av Söderåskommunerna.

Program eftermiddag

15.00 Välkomna!

Tid för mingel och utforska Söderåsens olika verktyg. Se filmerna från Söderåsens portar, titta runt i bildbanken, registrera dig i akademin och titta runt bland Söderåsen portar.

 

15.30 Lär dig använda verktygen som tagits fram i projektet

Här sitter vi ner tillsammans, praktiskt går igenom och lär oss hur vi på bästa sätt använder verktygen i Söderåsens verktygslåda

Söderåsens bildbank
Akademi Söderåsen
Marknadsföring
Nyhetsbrev

Ta gärna med dator, men det går även bra att använda telefonen eller bara lyssna.

 

16.15 Framtidstrender

Monica Frisk guidar oss igenom framtidstrender inom besöksnäring och platsmarknadsföring. Här finns utrymme att tillsammans ha spännande diskussioner om framtiden.

Hur tänker du om framtiden?

 

Program kväll

17.00 Välkomnar vi er till kvällens program!

Det finns tid för mingel och utforska Söderåsens olika verktyg.

 

17.30 Serveras en härlig buffé

 

17.50 Start från scen med projektets styr- och arbetsgrupp

Hur såg det ut innan Leader-projekten, under projekten, vad händer nu?

 

18.10 Söderåsens verktygslåda

Projektmedarbetare Sara Wallin presenterar de verktyg som tagits fram i projektet. Hur drar vi nytta av dess innehåll?

 

18.30 Utvärdering och blickar mot framtiden

Monica Frisk presenterar utfallet av utvärderingen för de båda Leader-projekteten. Vad visar den och och vart pekar det.

 

18.50 Kaffe och bensträckare

 

19.10 Aktörers visioner

Här får vi tar del av tankar från aktörer på Söderåsen och deras syn på Söderåsens framtid

 

19.50 Paneldiskussion

Vi avrundar kvällen med en paneldebatt ledd av Monica Frisk.

Panelen består av de fyra kommunernas näringslivschefer och chef för nationalparken, tillika projektets styrgrupp. I panelen finner ni även destinationsutvecklare och aktörer från Söderåsen.

 

20.15 Tackar vi för en lärorik kväll tillsammans med er!

Söderåsens verktyg

Vi startar eftermiddagen med en praktisk djupdykning i de verktyg som tagits fram i projektet. Här sitter vi ner tillsammans, praktiskt går igenom och lär oss hur vi på bästa sätt använder verktygen i Söderåsens verktygslåda. Ta gärna med dator, men det går även bra att använda telefonen eller bara lyssna.

  • Lär dig använda verktygen som är framtagna till er aktörer på Söderåsen
  • Lär dig ladda ner bilder och skicka bilder från Söderåsens bildbank
  • Lär dig hur du bäst kan använda varumärket Söderåsen i din marknadsföring
  • Visa upp Söderåsen genom Inspiration Söderåsen
  • Ta del av kursutbudet i Akademi Söderåsen och få hjälp att registrera dig

Framtidstrender

kl. 16.15-17.00

Monica Frisk guidar oss igenom framtidstrender inom besöksnäring och platsmarknadsföring. Här finns utrymme att tillsammans ha spännande diskussioner om framtiden.
Hur tänker du om framtiden?

Mer information presenteras inom kort….

 

Utvärdering

Monica Frisk presenterar utfallet av utvärderingen för de båda Leader-projekteten. Vad visar den och och vart pekar det.

Mer information presenteras inom kort….

Aktörernas Söderåsen

Hör från ett axplock av Söderåsens aktörer om deras syn på Söderåsen och Söderåsens framtid?

David Carlander, VD Lydinge Resort

David startade sin hotellresa genom Peter Stordalens Choice där han skolats genom allt från ”food and beverage” ansvarig till att varit med och öppnat hotell samt restauranger i Sverige och Norge under 7 år. Sedan blev det  3,5 åren som VD för  Hotel V och The Vault i Helsingborg. Idag är han VD för Lydinge Resort en resortanläggning med  restaurang och hotellverksamhet. Där de även erbjuder golf, paddel, relax, konferens, och står inför en mycket stor utveckling där exploatering av anläggningen med fler ben att stå på kommer. Samt bebyggelse av bostäder vilket är otroligt intressant.

David kommer berätta om Lydiges syn på sin och Söderåsens framtida utveckling.

Fler aktörer presenteras inom kort….

Paneldiskussion

Vi avrundar kvällen med en paneldebatt ledd av Monica Frisk, där det är möjligt att ställa frågor till panelen kring Söderåsen och dess framtid.

Panelen består av:
Anders Lindberg, näringslivsutvecklare, Klippan
Susann Cardell, näringslivsutvecklare, Åstorp
Fredrik Kocon, näringslivsutvecklare, Svalöv
Tove Hultberg, nationalparkschef, Söderåsens nationalpark
Matilda Brozén, destinationsutvecklare, Klippan
David Carlander, VD Lydinge Resort

Deltagare fylls på efter hand…

Hitta hit

MOM-events Ljungbyheds Motorbana, Thulinvägen 25, Ljungbyhed

OBS! De flesta GPS:er visar fel väg. Den vill att du ska köra Järnvägsgatan, men ett staket och en obefintlig väg gör att man då inte kommer fram till Thulinvägen.

Kommer du söderifrån svänger du in Järnvägsgatan, men fortsätter förbi det vita vakttornet och svänger in på Thulinvägen precis innan Lucys restaurang.

Kommer du norrifrån, väg 13 kör du förbi första infarten på Järnvägsgatan för att istället svänga in Järnvägsgatan från andra hållet och där kör förbi det vita vakttornet och in på Thulinsväg precis innan Lucys restaurang.

Se bild nedan

Med reservation för ändringar