Söderåsens natur

Så uppstod Söderåsen

I sagornas värld var det den reslystne jätten Alle sin var upphovsman till Söderåsen. Han ville besöka Danmark, men på jättarnas tid fanns det ingen Öresundsbro. Han var därför tvungen att bygga en själv. Med två säckar grus på ryggen började han vandringen mot kusten. Men den ena säcken läckte och gruset rann ut. Och vips kom Söderåsen til!

Verkligheten är naturligtvis en annan. Söderåsen är en bergås, en horst, som bildades genom att den omkringliggande berggrunden sjönk ner i en förkastning för ca 150 miljoner år sedan. Förkastningen uppkom när de skandinaviska och europeiska plattorna krockade med varandra. Samtidigt uppstod spricksystemen som gör åsen så speciell. De vanligaste bergarterna på Söderåsen är gnejs och gnejsgranit. Jordtäcket är omkring 5-10 m och består mest av sand och mo.

Det var när den stora inlandsisen hade smält och bergåsen utsattes för intensiva frostsprängningar som många av de spännande och unika rasbranterna och klippväggarna bildades. Då rådde tundraklimat med ständig tjäle och det var täta växlingar mellan plus- och minusgrader.

  • Söderåsens nationalpark

    Här möts du av dramatisk natur med djupa sprickdalar och rasbranter, strömmande vatten och lummig, urskogsartad ädellövskog. Nationalparken, med en av norra Europas största sammanhängande lövskogar, har ett mycket rikt växt-, fågel- och djurliv. Från platån Kopparhatten (90 m) har du en magnifik utsikt. Huvudentrén och Naturum Söderåsen finns i Skäralid, vid den mäktiga Skäralidsravinen. Den andra entrén ligger i Röstånga, vid Nackarpsdalen. Där finns också den märkliga och sägenomspunna Odensjön. Turistbyrån hittar du i Röstånga.

    Läs mer på www.soderasensnationalpark.se

  • Strövområden/Skåneleden

    På Söderåsen finns flera fina strövområden med stigar, vandringsleder och grillplatser. På www.skanskalandskap.se hittar du all information du behöver för en härlig utflykt i bokskogar, längs sprickdalar och över mossar. Om du vill ge dig ut på en längre tur, kan du vandra på Skåneleden. som passerar Söderåsen.

    Läs mer på www.skaneleden.se